Chirurgia stomatologiczna


Usuwanie zębów

Chirurgiczne usuwanie zębów zatrzymanych

Chirurgiczne usuwanie zębów ósemek

Resekcje

Chirurgia dziąseł

 Zabiegi chirurgiczne przeprowadzane za pomocą urządzenia piezosurgery (wykorzystanie ultradźwięków) są dla Państwa mniej traumatyczne i mniej rozległe od tych samych zabiegów wykonywanych metodami klasycznymi. Gojenie się ran i rekonwalescencja jest krótsza i mniej dokuczliwa.